Zmiany w przepisach katalogowania

W Bibliotece Narodowej trwają prace nad opublikowaniem zmian w zasadach katalogowania dokumentów. Nowe przepisy tworzenia opisów bibliograficznych zostały przedstawione przez BN w lutym 2020 r. Co się zmienia i jakie są tego praktyczne konsekwencje?

Zasady katalogowania – kto to ustala?

Zasady katalogowania ustala się na poziomie międzynarodowym, czym zajmują się dwa ośrodki: IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) oraz ALA (American Library Association).

IFLA nadzoruje prace nad Międzynarodowym Standardem Opisu Bibliograficznego (International Standard Bibliographic Description – ISBD). Dokumenty ISBD stanowiły podstawę opracowania polskich norm opisu bibliograficznego.

Natomiast ALA opracowuje wytyczne dla RDA (Resource Description and Access). RDA to standard katalogowania i narzędzie funkcjonujące w trybie online. Zadaniem RDA jest uniezależnienie prezentacji opisu od konkretnego formatu danych bibliograficznych lub systemu informacyjno-wyszukiwawczego służącego do ich przechowywania i udostępniania.

Kierunek – ujednolicenie i unifikacja

Kierunek zmian to ujednolicenie opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów, w szczególności książek, które obecnie mogą mieć postać papierową, elektroniczną lub dźwiękową. W nowych zasadach dla identyfikacji publikacji w katalogowaniu liczy się przede wszystkim sama publikacja, a nie nośnik i format, w jakim ją zapisano.

Zmiany w katalogowaniu mają również na celu zunifikowanie działań w opracowaniu alfabetycznym wszystkich typów dokumentów: książek, czasopism, dokumentów elektronicznych, nagrań dźwiękowych i filmowych, druków ulotnych, kartograficznych, grafiki i...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

09/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 09/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer