Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Asertywność

Asertywność
Zdjęcie: Yaroslav Danylchenko, Freepik

Cele:

 • pomoc w określeniu znaczenia asertywności w życiu;
 • wzmocnienie śmiałości uczestników w wyrażaniu własnego zdania;
 • uświadomienie osobistej odpowiedzialności za własne zachowanie;
 • uwrażliwienie na zachowania niepożądane, krzywdzące;
 • wzmocnienie poczucia sprawczości.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników: 8-10 lat;
 • miejsce zajęć: sala lekcyjna, świetlica szkolna, sala szkoleniowa;
 • czas trwania: 2 x 45 minut plus przerwa.

Treści przekazywane:

 • sposoby rozpoznawania własnych potrzeb i wyrażania ich w sposób asertywny;
 • znaczenie szacunku do odmiennego zdania innych;
 • zachowania asertywne.

Metody pracy:
praca z tekstem, pogadanka, burza mózgów, ekspresja plastyczna, trening kreatywności.

Formy pracy:

 • zbiorowa;
 • w grupach;
 • indywidualna.

Materiały:
tekst literacki, karta pracy dla każdego uczestnika, kartki na definicję asertywności.

Literatura wykorzystana do zajęć:
Michalak M.: Historia o własnym zdaniu. Pani z tramwaju, [w:] tegoż, Opowieści o tym, co w życiu ważne, Konin: Wydawnictwo Ibis, 2022, s. 14-18.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie rozmową moderowaną

Prowadzący pyta uczestników czy wolą zupę pomidorową czy rosół, lody waniliowe czy czekoladowe, jaką porę roku lubią najbardziej, jaki jest ich ulubiony przedmiot szkolny: piłka nożna czy jazda konna, itp. Następnie wskazuje na różnice w odpowiedziach i pyta, dlaczego tak jest, że mamy odmienne zdania, opinie na różne tematy.

Praca z tekstem

Czytanie tekstu opowiadania z krótkimi przerwami na rozmowy zaproponowane poniżej.

 • Po fragmencie: „Najlepiej zastanowić się spokojnie, czego tak naprawdę się chce. Albo nie chce” (s. 14), rozmowa moderowana: Czy zdarzyły się...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer
Do pobrania