Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka

Ogólnopolski Program dla Bibliotek Szkolnych

Pobierz
Format .pdf, 294,47 KB

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie promującym czytelnictwo, aktywność i wizerunek bibliotek. Jest skierowany do chętnych bibliotek szkolnych. Opiera się na gotowych materiałach do realizacji przez cały rok szkolny.

Tutaj znajduje się specjalna strona Programu wraz z rejestracją użytkowników.
Tutaj znajduje się społeczność osób biorących udział w Programie.
Tutaj znajduje się pierwsza propozycja działania.

Jest mnóstwo pomysłów na rozwijanie czytelnictwa. Na łamach „Biblioteki w Szkole” opublikowaliśmy ich setki, a może i tysiące. W codziennym natłoku spraw brakuje jednak czasu na ich szukanie, sprawdzenie i przygotowanie konkretnego planu. Nie mówiąc już o jego realizacji, gdy zawsze pojawia się coś bardziej pilnego (podręczniki, zastępstwa itp.) do zrobienia. W ten sposób kluczowa rola biblioteki szkolnej, którą jest promowanie czytania, musi zejść na dalszy plan.

Cele programu:

 • promocja czytania;
 • aktywizacja bibliotek szkolnych;
 • wsparcie wizerunku bibliotek szkolnych;
 • oszczędność czasu nauczycieli bibliotekarzy.

Program, do którego zapraszamy wszystkich chętnych, ma za zadanie dostarczyć bibliotekom konkretne i w pełni przygotowane materiały na cały rok szkolny.

raz, a dobrze

„Biblioteka w Szkole” dociera do ponad 6 tysięcy placówek. Uczniowie każdej z tych szkół nie wiedzą, co dzieje się w innej szkole. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by realizować te same projekty w wielu bibliotekach. Dzięki temu mogą być bardziej dopracowane, z gotowymi materiałami i instrukcją. Nie każdy nauczyciel musi mieć czas i ochotę na tworzenie od zera zasad akcji czytelniczych, projektowanie kart pracy, dyplomów itp. Taka aktywność jest bardzo cenna, ale nie ma nic złego w korzystaniu z gotowców. Jeżeli są dobrze przygotowane i oparte na realnym funkcjonowaniu bibliotek, a nie tworzone przez autorów znających je czysto teoretycznie, oznaczają dużą oszczędność czasu i często lepsze efekty.

Plan na cały rok

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. W kolejnych numerach będziemy publikować gotowe materiały na następne miesiące. W ciągu roku planujemy między pięć a osiem działań. Z waszych opinii na Facebooku wynika, że jest to optymalna liczba.

Zadania będą obejmować różne kategorie działań. Chcemy, by były zróżnicowane, ale zarazem dość uniwersalne. Tak, by można je było zrealizować w zdecydowanej większości placówek, jednak unikając powtarzania zgranych pomysłów.

Charakter działań

Zaczynamy od akcji czytelniczej motywującej do czytania w nowym roku szkolnym. Bazujemy w ten sposób na sukcesie, jaki odniosła akcja „Bilet powrotny do biblioteki” z 2021 r. Planujemy też konkursy, gotowe karty pracy, grywalizację, poszukiwanie metod na rekomendowanie książek itp. Niektóre zadania będą związane z kalendarzem, świętami lub patronami. Czasem dołączony zostanie plakat, zazwyczaj materiały do pobrania.

Konkretne propozycje konsultowaliśmy (lub będziemy konsultować) z dobrze wszystkim znanymi autorami specjalizującymi się w danym rodzaju działań (w grywalizacji, narzędziach TIK itd.). Stopniowo chcemy zapraszać coraz więcej osób do współtworzenia programu. Zamierzamy się komunikować także z wami. Chcemy, by odbiorcy otrzymali dobrze przemyślany i przede wszystkim realistyczny, praktyczny w realizacji materiał.

Nasze założenia

Przygotowując program, określiliśmy główne założenia działań, które zaproponujemy.

 1. Zadania mają służyć nie tylko tradycyjnie pojętej edukacji czytelniczej, lecz również budowaniu wizerunku biblioteki jako przyjaznego miejsca: bezpiecznego, spokojnego schronienia z pozytywną atmosferą, gdzie wiele można, ale niewiele trzeba.
 2. Zadania powinny być atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.
 3. Działania muszą być realistyczne, możliwe do realizacji w jak największej liczbie szkół.
 4. Nauczyciel realizujący program powinien być wyręczony w jak największym zakresie w przygotowaniach. Nie proponujemy działań na zasadzie kreatywnego pomysłu, który wydaje nam się atrakcyjny, ale ciężki do zrealizowania.
 5. Program powinien być w miarę łatwy do przeprowadzenia i modyfikowania, by można go było dostosować do indywidualnych potrzeb, preferencji oraz wieku uczniów.

Znowu robimy coś razem

Tak jak w przypadku innych organizowanych przez nas akcji, również ten program chcemy przeprowadzić wspólnie z wami. Nie będzie więc jednostronnego przekazywania materiałów od redakcji do czytelników, tylko wzajemna komunikacja, i to w różnych kierunkach.

Już wkrótce na naszym portalu znajdzie się miejsce dla uczestników programu służące do komunikacji z nami oraz między sobą. Zależy nam na tym, żebyście przekazywali swoje preferencje i ewentualną krytykę, ale również dzielili się ze sobą pomysłami na realizację oraz chwalili efektami. Nie jesteśmy jeszcze pewni, czy będzie to bardziej rozbudowana oś czasu służąca do wielowątkowej rozmowy, czy skromniejsza wymiana komentarzy, ale z pewnością warto będzie tam zaglądać.

Zamierzamy w możliwie dużym stopniu włączać chętnych nauczycieli bibliotekarzy do planowania i konsultowania zadań. To program dla was, więc wspólnie będziemy ustalać poziom zaawansowania, liczbę projektów oraz ich charakter. Chcemy, by każdy mógł mieć wpływ na otrzymywane materiały.

Jak wziąć udział?

Udział może wziąć każda biblioteka szkolna prenumerująca nasz miesięcznik. W tym miejscu pojawią się zapewne pytania, dlaczego jest to wymagane. Zadania będą się opierać na wielu gotowych materiałach dołączanych do czasopisma, więc trudno byłoby je realizować, nie otrzymawszy go.

Najlepiej zapisać się do programu na stronie: biblioteka.pl/program. Wtedy będziemy mogli informować mailowo o sprawach organizacyjnych, nowych działaniach i materiałach.

Tylko po co brać w tym udział?

Ktoś może zadać bardzo zasadne pytanie, po co brać udział w całorocznym programie, skoro jego składowe (poszczególne działania) będą publikowane w „Bibliotece w Szkole”, więc i tak można je wykorzystać. Pełna zgoda. Można wziąć udział, formalnie go nie biorąc. Można też wykorzystać jeden materiał w ciągu roku, a resztę zignorować.

Jednak zgłoszenie się do programu przynosi profity:

 • motywuje do realizacji kolejnych zadań programu;
 • przyzwyczaja i motywuje uczniów do udziału w aktywnościach biblioteki;
 • zapewnia szkole i prowadzącym nauczycielom zaświadczenie o ukończeniu programu;
 • umożliwia łatwe, usystematyzowane wykazanie aktywności biblioteki.

Po bardziej szczegółowe informacje, które będą się stopniowo pojawiać, regulamin programu i kolejne materiały zapraszamy na stronę: biblioteka.pl/program.