Dostęp do portalu bez inflacji, od 143 zł. Sprawdź.

Co się działo w bibliotekach?

Przegląd inicjatyw bibliotek szkolnych

Co się działo w bibliotekach? Przegląd inicjatyw bibliotek szkolnych
Zdjęcie: Biblioteka SP w Grabowie nad Prosną
 1. Czytam, maluję, promuję

  Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

  Konkurs plastyczny skierowany był do wszystkich uczniów szkoły i polegał na wykonaniu plakatu promującego czytelnictwo. Praca konkursowa mogła być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3 i większym. Plakat mógł być pracą indywidualną lub wykonaną w grupach dwuosobowych. W konkursie wzięło udział 27 uczniów, którzy wykonali 23 plakaty. Uczniowie w realizacji konkursowego zadania wykazali się kreatywnością i oryginalnością. Nagrodzono i wyróżniono 13 osób. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace można zobaczyć na profilu biblioteki.

  Profil Biblioteki ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu na Facebooku (wpis 16 lutego, 16 marca 2023)

  Źródło zdjęć: Profil Biblioteki ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu na Facebooku (wpis 16 marca 2023)

 2. A jednak się kręci… – pasowanie na czytelnika

  Biblioteka Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną

  Biblioteka szkolna w związku z Rokiem Kopernika przygotowała pasowanie na czytelnika pod hasłem „A jednak się kręci”. Uczniów na czytelników biblioteki pasował sam Mikołaj Kopernik. Wszyscy uczestnicy spotkania przenieśli się w czasy wybitnego astronoma, poznając bliżej sylwetkę uczonego i jego dokonania. Biblioteka w tym dniu przeobraziła się w „Niebo Kopernika”. Uczniowie klas czwartych wykonali portrety astronoma, namalowali  planety i gwiazdy, z których przygotowano wystawę. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie każdy uczeń za pomocą ołówka został pasowany na Czytelnika i otrzymał pamiątkową zakładkę. Szczegóły na stronie internetowej i profilu szkoły.

  Źródło zdjęć i informacji: Biblioteka SP w Grabowie nad Prosną

 3. Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

  Biblioteka Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

  Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów liceum. Z każdej klasy do konkursu zgłoszone mogły zostać 2 osoby. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja książek dla młodzieży oraz kształtowanie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Zadaniem konkursowym było przygotowanie trzyminutowego fragmentu prozy, zawierającego opis i dialog. Ocenie podlegały technika czytania (płynność, dykcja i tempo), środki artystycznego wyrazu (modulacja głosu, mimika, kontakt wzrokowy z odbiorcą), zachowanie limitu czasu oraz dobór tekstu. W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Nagrodzono i wyróżniono 9 osób. Wyniki konkursu i fotorelacja z wydarzenia na profilu biblioteki.

  Profil Biblioteki ZS z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim na Facebooku (wpis 2 i 22 marca 2023)