Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Dzik w hotelu – rozwiązujemy zagadkę

Sketchnotka w bibliotece

Sketchnotka to popularna notatka graficzna z elementami tekstowymi, która pozwala w przejrzysty sposób pracować z tekstem. Dlaczego nie skorzystać z tej pomocy również w trakcie zajęć czytelniczych w bibliotece?

Treści z podstawy programowej: 

 • wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich; 
 • znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii; 
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.

Cele zajęć:

 • promocja czytelnictwa – czytanie jako sposób na rozwój.

W trakcie zajęć uczeń: 

 • trenuje umiejętność tworzenia notatki graficznej; graficznej;
 • doskonali umiejętność kulturalnej dyskusji;
 • poznaje autorkę kryminałów znanych na całym świecie;
 • rozwija uważne słuchanie, twórcze myślenie, koncentrację, a także doskonali wyszukiwanie najważniejszych informacji w tekście.

Wiek i grupa uczestników:
kl. VII i VIII, zajęcia z klasą lub spotkanie klubu czytelniczego.

Czas pracy: 2 godziny lekcyjne.

Metody pracy: 

 • aktywne czytanie i słuchanie; 
 • dyskusja;
 • karta pracy (sketchnotka).

Warunki techniczne:
dostęp po komputera lub telefonu z internetem.

Szablon sketchnotki dotyczy opowiadania Agathy Christie z książki Dwanaście prac Herkulesa. Przedstawiona historia to czwarta praca popularnego detektywa Herkulesa Poirota. Akcja rozgrywa się w hotelu usytuowanym w wysokich górach, w którym najprawdopodobniej ukrył się niebezpieczny morderca. Uczniowie w trakcie czytania odpowiadają na pytania: Czy morderca jest w hotelu? Jeżeli tak, to który z przebywających w tym oddalonym od świata miejscu to właśnie on?

Przebieg zajęć: 

 1. Wyjaśnienie tematu i celu zajęć.
 2. Znalezienie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: czym jest mitologiczny dzik erymantejski? Jeżeli zajęcia...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

12/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 12/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Do pobrania