Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Maria Konopnicka pisana długopisami 3D

– scenariusz zajęć

Cele zajęć:

 • zaprezentowanie możliwości długopisu 3D;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • wdrażanie do uważnego słuchania;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni twórczej i odtwórczej;
 • kształcenie sprawności manualnej podczas zajęć;
 • uwrażliwianie uczniów na estetykę wykonywanych prac i dbanie o otoczenie;
 • tworzenie miłej atmosfery podczas wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 • uważnie słucha i dochodzi do określonych wniosków;
 • twórczo myśli i korzystając z szablonów, tworzy postacie z utworu, wykorzystując długopis 3D;
 • tworzy inspirowaną pracę plastyczno-techniczną;
 • współpracuje i współdziała w zajęciach grupowych;
 • przestrzega ustalonych zasad i reguł.

Materiały:

 • długopisy 3D;
 • tekst utworu Marii Konopnickiej Stefek Burczymucha;
 • kolorowe filamenty;
 • szablony do pracy.

Czas na realizację:

2 godz. lekcyjne (czas uzależniony jest od liczby długopisów 3D, jaką dysponuje nauczyciel). Scenariusz przygotowany jest z myślą o wykorzystaniu 6 sztuk długopisów 3D. W takiej sytuacji jest możliwość przygotowania wszystkich zaplanowanych postaci w czasie 2 godz. lekcyjnych. W każdej innej sytuacji należy dopasować możliwości do zasobów, jakimi dysponuje nauczyciel, poprzez np. wydłużenie czasu albo wybranie postaci, które mają być wykonane.

Do przeprowadzenia zajęć wybrano tekst Stefek Burczymucha Marii Konopnickiej, ale może to być dowolny utwór (wybrany w zależności od wieku i zamiłowań uczniów).

Długopisy 3D uczestnicy zajęć będą wykorzystywać do tworzenia niektórych postaci, jakie pojawiają się w utworze. Oczywiście warto przed zajęciami przygotować sobie postać tytułowego Stefka, którego na początku spotkania przedstawimy uczestnikom.

Przebieg zajęć:

FAZA WPROWADZAJĄCA

Nauczyciel prezentuje uczniom figurkę tytułowego Stefka wykonanego przed zajęciami przy wykorzystaniu długopisów 3D. Przedstawia uczniom bohatera, informując, że to właśnie z nim...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.