Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Kolejny raz o odpowiedzialności materialnej

Temat odpowiedzialnośći materialnej nauczycieli bibliotekarzy powraca jak bumerang. Także zdaniem Generalnego Inspektora Pracy nie można od nauczycieli bibliotekarzy żądać deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Przedstawiamy oficjalne pismo w tej sprawie. Może posłużyć jako argument w rozmowie z dyrekcją.

Kilkakrotnie na łamach „Biblioteki w Szkole” omawiana była kwestia odpowiedzialności materialnej nauczycieli bibliotekarzy. Wciąż jednak napływają informacje, że część dyrektorów wymaga od bibliotekarza podpisania tzw. odpowiedzialności materialnej. Zwróciliśmy się więc do Generalnego Inspektora Pracy o opinię w tej sprawie. Odpowiedź jest w ramce i nie pozostawia wątpliwości.

Nauczyciel bibliotekarz może odpowiadać jedynie za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Jest to taka sama odpowiedzialność jaka „z urzędu” (a raczej z zapisów Kodeksu Pracy) dotyczy każdego pracownika. Nie można zatem żądać od nauczyciela bibliotekarza żadnych deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.

Zgodnie z prawem pracy pracownik, podpisując umowę o pracę, automatycznie przyjmuje odpowiedzialność wyłącznie za te szkody, które wyrządził swoim nagannym zachowaniem, zaniechaniem, zaniedbaniem obowiązków. Pracownik w żadnym wypadku...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.