Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Najpiękniej jest być sobą

Scenariusz służący uświadomieniu uczniom, jak ważne są akceptacja siebie samego, dostrzeganie talentów w każdym z nas oraz tolerancja wobec inności.

Cele zajęć:
Uczeń:

 • rozumie pojęcie tolerancji i potrafi je zdefiniować;
 • potrafi zaakceptować siebie, zna swoje mocne i słabe strony;
 • potrafi wypowiadać się pozytywnie o sobie i innych;
 • dostrzega wagę pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

Wiek i grupa uczestników: kl. II-III szkoły podstawowej, 20 osób.

Czas pracy: 90 minut.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • w małych zespołach;
 • z całą grupą.

Metody pracy:

 • oglądowe: teatrzyk kamishibai;
 • słowna: opowiadanie, pogadanka;
 • czynne: działania praktyczne, zabawa.

Materiały dodatkowe:

 • bilety to teatrzyku (przygotowane np. w programie Canva) (Załącznik nr 1);
 • skrzynka butai;
 • karty kamishibai Jak Leon polubił siebie (Z., B. i T. Piątkowscy, [Borówiec]: Kokoszka, 2021) – 1 teka (10 kart luzem);
 • tablica interaktywna do wyświetlania quizu oraz Milionerów; w razie braku można przygotować zadania w wersji papierowej;
 • 2 szablony kameleona w formacie A3: jeden cały, a drugi pocięty na kawałki (puzzle) – liczba elementów powinna odpowiadać liczbie dzieci w grupie (Załącznik nr 2);
 • małe kartki z kolorowymi kameleonami, po 2 szt. z każdego koloru na grupę (do każdego 1 szt.) (Załącznik nr 3);
 • rozsypanka (Załącznik nr 4);
 • kolorowanka (http://www.kamishibai.piatkowscy.eu/pdf/kol-leon.pdf);
 • kredki, klej.

Warunki techniczne: tablica interaktywna (opcjonalnie).

Dzieci rozpoczynające przygodę ze szkołą szukają swojego miejsca w nowej grupie rówieśniczej. Potrzebują akceptacji i zrozumienia, aby czuć się dobrze i bezpiecznie w swoim otoczeniu. W tym okresie kształtują się poczucie ich własnej wartości, samoakceptacji, empatii, otwartości oraz tolerancja wobec odmienności.

Istotą zajęć jest pokazanie uczestnikom inności od pozytywnej strony; uświadomienie dzieciom, jak ważne są akceptacja swoich mocnych i słabych stron, dostrzeganie talentów w każdym z nas oraz szacunek i życzliwość wobec osób, które różnią się od nas.

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie

 2. Wprowadzenie

  W życiu...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

12/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 12/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer
Do pobrania