Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Nie ograniczaj swoich przekonań do stereotypów

– czyli o akceptacji

Nie ograniczaj swoich przekonań do stereotypów – czyli o akceptacji
Zdjęcie: lookstudio, Freepik

Cele:

 • uświadomienie uczestnikom, czym są stereotypy i jakie mogą być ich konsekwencje;
 • wzbogacenie wiedzy uczniów na temat społeczeństwa muzułmańskiego;
 • obalanie stereotypów na temat wiary i przekonań muzułmanów;
 • uświadomienie uczestnikom, że przed wydaniem o kimś opinii trzeba go poznać;
 • nauka akceptacji i szacunku wobec innych.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników: 16-19 lat;
 • miejsce: klasa szkolna lub biblioteka;
 • czas trwania: 60-90 minut.

Treści przekazywane:

 • stereotypy i ich konsekwencje;
 • stereotypy myślenia o muzułmanach;
 • akceptacja i jej granice.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • praca plastyczna – plakat;
 • burza mózgów.

Środki terapeutyczne:

 • tekst literacki;
 • duży arkusz papieru podzielony na trzy części: I Wiara, II Obrzędy, obyczaje, III Źródła informacji;
 • zdjęcie muzułmańskiej dziewczyny w hidżabie;
 • kartki samoprzylepne, kartki z technicznego bloku A3;
 • mazaki (dla każdej grupy po 1 kartce i komplecie mazaków).

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Mafi T.: Gorzki smak jej wielkiej radości, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2022.

Przebieg zajęć:

 1. Prowadzący rozpoczyna rozmowę na temat stereotypów myślenia – czym są stereotypy, czego lub kogo dotyczą, czy to jest pozytywne zjawisko, czy uczestnicy ulegają takim stereotypom myślenia, a jeżeli tak, kto lub co jest tego przyczyną.

 2. Prowadzący inicjuje burzę mózgów na temat wiedzy uczestników o muzułmanach – co o nich wiemy, czy znamy podstawowe założenia ich religii, ich obrzędy, obyczaje, skąd pochodzi ta wiedza bądź gdzie możemy się tego dowiedzieć. Jak są przedstawiani muzułmanie w mediach? Prowadzący zapisuje te informacje na dużym arkuszu papieru podzielonym na trzy części:...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer