Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.
Zdjęcie: ikaika, Freepik

Główne ustalenia:

 • Maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
  1. Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne -  99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  2. materiały ćwiczeniowe -i 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; 27,50 – w przypadku klas IV-VIII
  3. podręczniki lub materiały edukacyjne::
   1. 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
   2. 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
   3. 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;
 • Rozporządzenie umożliwia wnioskowanie o refundację kosztów zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:
  • poniesionych do 14 maja 2023 r. - refundacja kosztów zgodnie z poprzednio obowiązującymi maksymalnymi kwotami;
  • poniesionych od 15 maja 2023 r. - refundacja kosztów zgodnie z nowymi maksymalnymi kwotami.
 • Rozporządzenie wprowadza dodatkowy termin udzielania dotacji celowej przez wojewodę, tj. do dnia 3 lipca 2023 r., w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. W związku z tym zmieniono także § 5 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. - wojewoda udziela dotacji celowej w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 r., w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia 12 lipca 2023 r.

Uczniowie z Ukrainy

Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w tym artykule, m. in. dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia  24 lutego 2022 r.

Załączniki do pobrania - są na dole strony

Do pobrania
Słowa kluczowe