Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

Aktualne podstawy prawne funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela bibliotekarza

W wykazie uwzględnione zostały przepisy szczegółowe dotyczące bibliotek szkolnych oraz statusu nauczyciela bibliotekarza.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
[statut szkoły, regulamin biblioteki zadania biblioteki szkolnej, inwentaryzacja zbiorów]

ROZDZIAŁ 5 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych

Art. 98 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami.

Artykuł 98.1 ust. 23 jest m.in. podstawą prawną dla utworzenia regulaminu biblioteki.

Art. 103 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 93 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer
Informacje

Źródło:
Biblioteka w Szkole nr 01/2022

Typ: Prawo

Temat:
Prawo

Stan prawny: styczeń 2022

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.