Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Przygotowanie do zawodu nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego

Przygotowanie do zawodu nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego
Zdjęcie: Mikhail Nilov, Pexels

Nowelizacja Karty Nauczyciela z lipca 2023 r. rozwiała wątpliwości prawne w kwestii odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Przygotowanie do zawodu

Przygotowanie do zawodu nauczyciela zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 1 września 2022 r. uległy zmianie zasady uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego i sporządzania oceny pracy nauczyciela.

Jak stanowi przepis art. 9a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, który zostanie zatrudniony w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z kwalifikacjami, odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela. Posłużenie się w treści...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

11/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 11/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer