Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Spotkanie z Innym

– scenariusz zajęć biblioterapeutycznych

Spotkanie z Innym – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych
Zdjęcie: Freepik

Pomysł na zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem baśni Marii Krüger Apolejka i jej osiołek jako tekstu odczytującego sens spotkania z Innym.

Treści z podstawy programowej:
W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

 • umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osób dorosłych, w tym starszych, oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania.

Cele zajęć:
Po zajęciach uczeń rozwija:

 • umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;
 • umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób;
 • potrzebę tworzenia relacji.

Wiek uczestników: uczniowie kl. I-III.

Czas pracy: 2 godz. lekcyjne.

Formy pracy:

 • grupowa;
 • indywidualna.

Metody pracy:

 • analiza tekstu;
 • wygłaszanie;
 • burza mózgów;
 • praca plastyczna.

Materiały dodatkowe:

 • baśń M. Krüger, Apolejka i jej osiołek;
 • film animowany Królewna i osiołek;
 • kartki z bloku rysunkowego formatu A4 dla każdego uczestnika;
 • kredki ołówkowe, kredki świecowe lub pisaki;
 • puzzle z koroną (Załącznik) w liczbie zgodnej z liczbą grup; pocięte puzzle mogą być zalaminowane.

Warunki techniczne:

 • sala lekcyjna, biblioteka szkolna lub świetlica;
 • tablica multimedialna lub ekran dotykowy.

W czasie tych zajęć uczniowie poznają królewicza zaczarowanego w osiołka, który w dzisiejszym świecie może symbolizować człowieka różniącego się (np. językowo, mentalnie, wizualnie) od innych ludzi. Materiał może być wykorzystany np. w kontekście pojawiających się w szkołach dzieci z Ukrainy lub kolegów i koleżanek mających różnorakie problemy zdrowotne lub dysfunkcje.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie – osoba prowadząca zajęcia prosi, aby każdy z uczestników interesująco się przywitał: rymowanką (np. „Jestem Adam i jabłek nie jadam”), gestem (np. uczeń noszący nazwisko Wróbel udaje lot ptaka).
 2. Uczniowie siadają na...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

05/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 05/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer