Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Moje decyzje – ważna sprawa

– czyli o tym, czy warto uciekać przed samym sobą

Moje decyzje – ważna sprawa – czyli o tym, czy warto uciekać przed samym sobą
Zdjęcie: benzoix, Freepik

Cele:

 • uświadomienie każdemu uczestnikowi, jak decyzje mogą wpływać na jego dalsze losy;
 • uświadomienie uczestnikom, że przy podejmowaniu decyzji powinni brać pod uwagę swoje własne plany i oczekiwania;
 • wzmocnienie u uczniów poczucia odpowiedzialności i sprawstwa;
 • wzmocnienie u uczestników przekonania o wartości każdej – nawet niesłusznej – decyzji.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników: 15-19 lat;
 • miejsce: klasa szkolna lub biblioteka;
 • czas trwania: 60 minut.

Treści przekazywane:

 • Decyzje – czy to coś łatwego, czy trudnego?
 • Konsekwencje podejmowanych decyzji.
 • Znaczenie samodzielności przy podejmowaniu decyzji.
 • Wartości podejmowanych decyzji.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • krzyżówka;
 • rozmowa;
 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.

Środki terapeutyczne:
tekst literacki, krzyżówka z hasłem „DECYZJA” (dla każdej grupy – Załącznik nr 1), karta pracy Karta zadowolenia (dla każdego z uczestników – wzór: Załącznik nr 2), karton wycięty w kształt otwartej książki.

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Haig M.: Biblioteka o północy, Poznań: Zysk i S-ka, 2021.

Przebieg zajęć:

 1. Prowadzący po powitaniu dzieli klasę na kilka cztero-, pięcioosobowych zespołów, które prosi o rozwiązanie krzyżówki (Załącznik nr 1). Po skończonej pracy pyta, jakie hasło było wyróżnione w krzyżówce, i zaznacza, że właśnie decyzja będzie tematem dzisiejszego spotkania.

 2. Prowadzący rozpoczyna rozmowę, czy łatwo jest podejmować decyzje, kiedy one są trudne (w jakich sytuacjach), czy wolimy podejmować je samodzielnie, czy jak ktoś je podejmuje za nas, czy boimy się podejmować decyzje samodzielnie, czy wolimy, by ktoś nam w tym pomógł – i wreszcie czy zdarzyło się, że uczestnicy żałowali swoich...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer
Do pobrania