Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Ma być w sam raz, czyli o co chodzi w byciu sprawczą osobą?

Ma być w sam raz, czyli o co chodzi w byciu sprawczą osobą?
Zdjęcie: Racool_studio, Freepik

Cele:

 • samopoznanie;
 • wspieranie budowania poczucia własnej wartości;
 • wzmacnianie umiejętności podejmowania decyzji.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10-15;
 • wiek uczestników: 13-15 lat;
 • miejsce: sala lekcyjna/ biblioteka;
 • czas trwania: 90-120 minut.

Treści przekazywane:

 • sposoby wyjścia z trudnych sytuacji;
 • trudności w podejmowaniu decyzji.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • drama (symulatory dramowe);
 • burza mózgów;
 • dyskusja.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa.

Materiały:

 • tekst literacki;
 • plecak z rekwizytami;
 • karty do gry Dixit;
 • arkusze papieru (flipchart);
 • papier A4;
 • markery, długopisy;
 • samoprzylepne małe kartki w kolorze zielonym.

Literatura wykorzystywana do zajęć:

 • Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-Klatka”, 2016, https://bit.ly/2lHcFt8 (dostęp: 28.05.2023).
 • Dwuminutowa autobiografia, [w:] Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, oprac. M. Jachimska, Wałbrzych: Oficyna Wydawnicza Unus, 1994, s. 26.
 • Kto ma wpływ na moje decyzje, [w:] Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, cz. 2, oprac. M. Jachimska, Wałbrzych: Oficyna Wydawnicza Unus, 2000, s. 117.
 • Neerlin M.E.: Koń, koń, tygrys, tygrys, Warszawa: Dwie Siostry, 2023 (fragmenty: pierwsza część: s. 15-18, 21-23, 25-27, 39 (od akapitu: „Masz zajęczą…”), 45, 51-52, 56-57; druga część: s. 60-63 (od akapitu: „Słuchaj, a co właściwie…”), s. 78-80, 83-86, 93-101 (do drugiego akapitu: „Tym razem naprawdę się postarali”), 114-117, 120--121 (od trzeciego akapitu od dołu: „Kiedy wracałam ze szkoły…”, aż do słów: „...jesteś mi ich trochę winien”), 122-124.

Przebieg zajęć:

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach siadają w kręgu i zawierają kontrakt określający zasady współpracy podczas zajęć.

 2. Zabawa wprowadzająca: „dwuminutowa autobiografia”. Uczestniczki i uczestnicy wybierają jedną kart do gry Dixit z rozrzuconych na stole – taką, która kojarzy im się z jakąś ich cechą charakteru, faktem z autobiografii czy rodzinną anegdotą. Następnie w dwuosobowych grupach rozmawiają o swoim wyborze. Po części w parach następuje moment, kiedy trzeba przedstawić swoich partnerów i partnerki pozostałym osobom w grupie, np. w ramach rundki zaczynającej się od słów:...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer