Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Ucisz swojego wewnętrznego krytyka – zacznij (wreszcie) doceniać siebie

Ucisz swojego wewnętrznego krytyka – zacznij (wreszcie) doceniać siebie
Obraz wynegenerowany za pomocą Midjourney

Cele:

 • poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron;
 • uświadomienie sobie, kim jest wewnętrzny krytyk i jakiego rodzaju komunikaty do nas kieruje;
 • podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości;
 • uświadomienie sobie istotnej roli podejmowania wysiłku i wytrwałości w dążeniu do obranego celu;
 • ukazanie pozytywnych aspektów wdzięczności oraz doceniania siebie.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 15-20 osób;
 • wiek uczestników: 12-15 lat;
 • miejsce zajęć: sala lekcyjna lub biblioteka;
 • czas trwania: 2 x 45 minut (z przerwą 10-15 minut).

Treści przekazywane:

 • słabe i mocne strony;
 • definicja wewnętrznego krytyka;
 • rola wytrwałości w życiu człowieka;
 • pozytywne aspekty wdzięczności oraz doceniania siebie.

Metody pracy:

 • głośne czytanie tekstu;
 • słoneczko;
 • rozmowa kierowana;
 • dyskusja;
 • burza mózgów;
 • elementy arteterapii.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Jędrzejewska-Wróbel R., Oklejak M.: Kije samobije. Baśń o pewności siebie, Warszawa: Bajka, 2023.
 • Schab L.M.: Jesteś kimś więcej, niż myślisz – dla nastolatków, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021.
 • Yamada K, Barouch G.: Może. O magicznym potencjale, który drzemie w każdym człowieku, [Olsztyn]: Levyz, 2022.
 • Yamada K., Hurst, E.: Próbowanie. Przypowieść o wytrwałości, [Olsztyn]: Levyz, 2021.

Środki dydaktyczne:

 • tekst literacki;
 • skala do badania nastroju (Załącznik nr 1);
 • kolorowe i białe karteczki;
 • białe koperty;
 • samoprzylepne kolorowe motyle i kwiaty;
 • kredki, flamastry;
 • kolorowe patyczki;
 • czyste kartki A4;
 • ćwiczenie dodatkowe do koperty (Załącznik nr 2);
 • kartki A4 ze schodami trudności (Załącznik nr 3);
 • kartki A4 z wydrukowanym cytatem na środku – „zaprojektuj swój herb” (Załącznik nr 4).

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Prowadzący wita uczestników, przedstawia temat zajęć i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Rozdaje uczestnikom skalę do badania nastrojów (Załącznik nr 1) i prosi o zaznaczenie (kolorem lub obrysowaniem), w jakim nastroju zaczynają zajęcia. Następnie zaprasza do udziału w ćwiczeniu integrującym grupę. Każdy uczestnik po kolei wymawia na głos swoje imię i następnie kończy zdanie: „Kto, tak jak ja, lubi…”, podając nazwę ulubionej czynności, np. rysować, biegać, tańczyć, śpiewać, wyszywać, pisać, czytać, jeździć na rowerze. Uczestnicy, którzy lubią wspomnianą czynność,...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer
Do pobrania