Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Zamykanie papierowych ksiąg inwentarzowych

Zamykanie papierowych ksiąg inwentarzowych
Zdjęcie: Freepik

Kiedy i jak zgodnie z prawem przejść z papierowych ksiąg inwentarzowych na księgi elektroniczne prowadzone przez system komputerowy?

Przepisy prawne dotyczące ewidencji księgozbiorów

Biblioteki szkolne nie mają odrębnych przepisów regulujących prowadzenie dokumentacji, stosuje się więc przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283), dotyczące bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W bibliotece szkolnej księgi inwentarzowe elektroniczne należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi we wspomnianym rozporządzeniu. Zgodnie z rozporządzeniem biblioteki ewidencjonujące materiały przy...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer