Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce

Potwierdzenie realizacji programu – „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” 2023/2024

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka w roku szkolnym 2023/24 realizowała ogólnopolski program „Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka”.

Program ma na celu promocję czytania i aktywność bibliotek zgodnie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i marketingowymi.

Cele szczegółowe poszczególnych działań to m.in.: aktywizacja czytelnicza uczniów, zachęcanie uczniów do rekomendowania książek rówieśnikom, odkrywanie biblioteki jako przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni, rekomendowanie uczniom ciekawych książek, poznanie preferencji czytelniczych uczniów.

Działania, w których wzięła udział placówka:

Opis działań:

W roku szkolnym 2023/2024 nasza biblioteka realizowała działania w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Bibliotek Szkolnych - "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka": "Klub Pożeraczy Książek", "Bookflix", "Ogólnopolskie Wybory Książek", "Loteria w bibliotece", "W bibliotece damy Ci spokój". Zaproponowane akcje czytelnicze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczniom klas I - III szczególnie przypadł do gustu "Klub Pożeraczy Książek" i "Loteria w bibliotece", a uczniów klas IV - VIII zaintrygował "Bookflix". Wszyscy nasi czytelnicy chętnie oddali swój głos w "Ogólnopolskich Wyborach Książek", a zmęczeni hałasem w szkole mogli skorzystać w czytelni z projektu "Strefa ciszy" w ramach akcji "W bibliotece damy Ci spokój". Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom za zaangażowanie w akcje i projekty promujące czytelnictwo.