Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

W bibliotece damy ci spokój

Zapraszamy do realizacji trzeciej propozycji działań w ramach rocznego programu dla bibliotek. Jej charakter nawiązuje do nazwy programu: „Biblioteka – dobre miejsca dla człowieka”. Polega na przedstawieniu biblioteki uczniom jako bezpiecznego miejsca, azylu od nadmiaru bodźców, gwaru i stresu. Miejsca, w którym nic nie muszą, za to mogą się wyciszyć i odpocząć psychicznie. Działanie jest przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

  • Wszystkie informacje na temat programu „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” znajdują się na stronie: Biblioteka.pl/program. Nadal można do niego dołączyć.
  • W ramach programu zajmowaliśmy się już zachęceniem uczniów do regularnego korzystania z biblioteki (Klub Pożeraczy Książek) oraz wzajemnym rekomendowaniem książek (Bookflix).
  • Na stronie działa również społeczność uczestników programu, którzy chwalą się działaniami i wymieniają pomysłami.

Biblioteka jako elastyczna przestrzeń szkoły

Charakter każdej biblioteki zależy od specyfiki szkoły, ale przede wszystkim od wizji i starań nauczyciela bibliotekarza. Zazwyczaj postrzegamy to jako wadę, ponieważ brak precyzyjnych wymogów rodzi brak zobowiązań organów prowadzących i sprawia, że biblioteki często są pozostawione same sobie. W niedookreśleniu można jednak odnaleźć zalety, a jedną z nich jest bez wątpienia możliwość elastycznego dostosowania funkcji biblioteki do potrzeb uczniów i wizji jej gospodarzy. A potrzeby rodzą wyzwania.

Zawsze promowaliśmy koncepcję biblioteki przyjaznej i otwartej. Nie raz...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

12/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 12/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer