Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Nieformalna świetlica w bibliotece?

i
Stan prawny na październik 2017. Artykuł może być w części lub w całości nieaktualny.

Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach, mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Nie. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza wyznacza czas funkcjonowania biblioteki szkolnej. Nauczyciel w tym samym czasie nie może sprawować funkcji nauczyciela bibliotekarza oraz nauczyciela świetlicy szkolnej.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (tzw. pensum). Tygodniowe pensum nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 30 godzin. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz organizację...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.