Bezpłatne zastępstwa w bibliotece

– jak walczyć z nierównym traktowaniem?

Jeśli dyrektor powierza doraźne zastępstwo nauczycielowi bibliotekarzowi, powinien wypłacać za nie wynagrodzenie. Niestety niektórzy dyrektorzy mają na to sposób: nie nazywają takich zajęć doraźnymi zastępstwami, tylko lekcjami bibliotecznymi czy czytelniczymi. Jak sobie radzić z takim traktowaniem?

Dyrektor nie ma dowolności w dysponowaniu czasem pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). Karta Nauczyciela nie zawiera definicji czasu pracy, dlatego wyjaśnienie tego pojęcia powinno następować na podstawie przepisów powszechnego prawa pracy, czyli Kodeksu pracy.
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy (czyli w szkole) lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy). Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy nie...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Typ: Prawo

Temat: Zastępstwa

Autor: Dariusz Skrzyński

Stan prawny: luty 2019

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.