Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Czemu oni boją się życia?

Czemu oni boją się życia?

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów w wieku 16-19 lat poświęconych depresji.

Temat: Depresja nastolatka.
Cele:
 • uświadomienie młodzieży, czym jest depresja;
 • zapoznanie z podstawowymi objawami depresji;
 • uwrażliwienie młodzieży na problem depresji występującej u ich rówieśników i bliskich.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników:
 • 16-19 lat;
 • miejsce: sala lekcyjna;
 • czas trwania: 90 minut.
Treści przekazywane:
 • pojęcie depresji;
 • zachowania depresyjne;
 • zasady rozmowy z osobą chorą na depresję.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • burza mózgów;
 • dyskusja;
 • puzzle;
 • prezentacja filmu;
 • plakat.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
Materiały:
tekst literacki, duży arkusz podzielony na dwie części z hasłami „powiedz” i „nie mów”, duży papierowy kontur głowy ludzkiej z wyrysowanymi w jego wnętrzu elementami puzzli (przynajmniej w takiej liczbie, ile wynosi liczba uczestników), klej, guma mocująca, kartki samoprzylepne, koperta z pociętymi hasłami – objawami depresji w liczbie odpowiadającej liczbie elementów puzzli na konturze głowy (hasła poniżej, w Załączniku nr 1), paski z hasłami – zasadami rozmowy z osobą cierpiącą na depresję (Załącznik nr 2), adresy placówek (również lokalnych) pomagających osobom cierpiącym na depresję.
Literatura i film wykorzystane do zajęć:
 • Klotsche, Z.: Mówili, że umiera się tylko raz, Poznań: Wydawnictwo Nowoczesne, 2019.
 • (Nie)widzialna nastoletnia depresja, https://youtu.be/_96_Ck_w_gw (dostęp: 31.07.2020).

Przebieg zajęć:

 1. Po przywitaniu prowadzący przymocowuje do tablicy lub ściany duży biały kontur głowy ludzkiej z wyrysowanymi w jego wnętrzu elementami puzzli (tak aby po obu jego stronach było puste miejsce). Rozdaje uczestnikom kartki samoprzylepne i prosi, by na każdej z nich wypisali jeden z powodów lęków, które towarzyszą ludziom w życiu (każdy uczestnik może wypisać dowolną liczbę niekoniecznie swoich lęków).

 2. Po wykonaniu zadania uczestnicy naklejają kartki po lewej stronie przymocowanego konturu głowy.

 3. Podsumowanie zadania – prowadzący czyta wszystkie powody lęków życiowych.

 4. Prowadzący czyta pierwszy...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer