Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Czy we współczesnym świecie potrzebne są autorytety?

– scenariusz zajęć biblioterapeutycznych

Miejsce spotkania: biblioteka szkolna, sala lekcyjna.

Czas trwania: 2 godz. lub 2 x 1 godz.

Cele:

 • wytłumaczenie pojęcia „autorytet”;
 • uświadomienie młodzieży znaczenia autorytetów w życiu człowieka;
 • zrozumienie przez młodzież, kto jest dla niej autorytetem;
 • nauczenie wychowanków odróżniania autorytetu prawdziwego, wzorcowego od negatywnego;
 • analiza zagrożenia związanego z negatywnym autorytetem;
 • wskazanie wpływu wzorca na życie człowieka;
 • zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym postępowaniem;
 • kształtowanie właściwej hierarchii wartości;
 • budzenie pragnienia naśladowania autorytetów;
 • ćwiczenie umiejętności prezentowania własnego zdania.

Metody:

 • wypełnianie ankiet,
 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • burza mózgów,
 • oglądanie filmu.

Środki dydaktyczne:
ankiety, tekst biblioterapeutyczny Sytuacja bez wyjścia?, czyste kartki papieru, długopisy, tablica, internet (film z YouTube’a).

We współczesnym świecie, który potrzebuje przede wszystkim autorytetów moralnych, zauważa się kryzys wartości i autorytetów. Każdy człowiek powinien wiedzieć, że obok niego istnieją ludzie, których postawa moralna, kompetencje i doświadczenie życiowe dostarczają wzorów osobowych będących drogowskazem postępowania. Autorytety najbardziej potrzebne są młodzieży w wieku dorastania, kiedy kształtuje się osobowość, a młody człowiek zaczyna szukać wzorów do naśladowania, autorytetów – przykładów, które pokażą, jak poruszać się w świecie pełnym wyborów, ale nie będą narzucać własnej wizji świata jako tej jedynie...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer