Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Gdybym mógł być morzem…

Cele: 

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości; 
 • budowanie własnej odrębności, tożsamości, poczucia sprawstwa;
 • rozwijanie empatii i twórczego myślenia;
 • ćwiczenie operacji umysłowych (abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, metaforyzowania); 
 • rozwijanie myślenia pytajnego, filozoficznego.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 20;
 • wiek uczestników: 10-12 lat; 
 • miejsce: sala lekcyjna lub biblioteka; 
 • czas trwania: 2 x 45 minut.

Treści przekazywane: 

 • własna odrębność, poczucie sprawstwa;
 • marzenia; 
 • wartości wspomnień:

Metody pracy:
praca z tekstem, dyskusja, ćwiczenie interakcyjne, metody plastyczne, rundka, abstrahowanie, metafora, myślenie pytajne, origami.

Formy pracy: 

 • indywidualna; 
 • grupowa.

Środki dydaktyczne:
tekst literacki, nagranie odgłosów morza, laptop z głośnikami, nadmorskie zdjęcia (np. nadmorskiej latarni morskiej, plaży, spienionych fal, kutra rybackiego, itp.), kartki formatu A4, długopisy, skrzynia z różnymi przedmiotami (takimi jak pióro, kompas, lornetka, patelnia, książka, zegarek, itp.), lina, świeczki, niebieska farba akwarelowa lub granatowy tusz kreślarski, pędzelki, szklane butelki, „skrzynia moich skarbów” (Załącznik).

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Biela A.: Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Warszawa: Samo Sedno, 2015;
 • Concejo J.: M jak morze, Wrocław: Format, 2021;
 • Karski P.: W morze!, Warszawa: Dwie Siostry, 2017;
 • Sośnik A.: Magiczne morze, „Świetlica w Szkole” 2021 nr 1, s. 33.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Rozpoczęcie zajęć

  Prowadzący wita uczestników oraz zaprasza ich do zaangażowania i aktywności podczas zajęć. Ustala z uczestnikami zasady, jakie mają obowiązywać podczas zajęć. W tle słychać nagranie z szumem nadmorskich fal, krzykiem mew itd. 

 2. Nadmorskie fotografie

  Ćwiczenie na rozgrzewkę wprowadzające w tematykę zajęć, sprawdzające nastrój uczestników. Uczestnicy wybierają spośród zdjęć rozłożonych w sali jedno, które oddaje ich obecny nastrój. Każdy opowiada, dlaczego wybrał to zdjęcie, z czym mu się ono skojarzyło, jak się obecnie czuje.
  Zdjęcia, które można znaleźć np. na stronie...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.