Inny nie znaczy gorszy

Scenariusz biblioterapeutyczny dla uczniów w wieku 6-7 lat poświęcony tolerancji i akceptacji.

Cele:
Uczeń:
 • zna i rozumie termin „tolerancja”;
 • umie zdefiniować pojęcie tolerancji;
 • wskazuje charakterystyczne cechy swojego wyglądu;
 • wie, że należy akceptować osoby różniące się od nas.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników: 6-7 lat;
 • miejsce: sala lekcyjna, świetlica, biblioteka;
 • czas trwania: 45 minut.
Treści przekazywane:
 • akceptacja inności;
 • akceptacja siebie takim, jakim się jest;
 • pojęcie i zasady tolerancji.
Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa kierowana, elementy arteterapii.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
Literatura wykorzystana do zajęć:
 • Szajer M.: Dziwaki, Warszawa: Bajka, 2019.
Środki terapeutyczne:
tekst opowiadania o Dziwakach, karty pracy z diagramem literowym (Załącznik nr 1), kredki, kartony formatu A4, kolorowanka wieloryb (Załącznik nr 2).

Przebieg zajęć:

 1. Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący wita uczniów i wprowadza ich w tematykę zajęć. Rozdaje dzieciom kredki oraz kartki z przygotowanymi diagramem literowymi (Załącznik nr 1). Poleca zakolorować te pola, które oznaczono kropką. Litery te czytane kolejno utworzą rozwiązanie.

 2. Rozmowa wprowadzająca dzieci do tematu tolerancji i odmienności: Co to jest tolerancja? Czy wszyscy ludzie są tacy sami? Spróbujcie powiedzieć, czym się różnimy? Na jakie cechy wyglądu drugiego człowieka zwracamy uwagę? Czy możemy się różnić tylko kolorem skóry (fryzura, wzrost, waga, ubiór, niepełnosprawność,...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer
Polecamy plakaty
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.
Galeria zdjęć