Konstruowanie kwestionariusza ankiety

Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej

Jak poprawnie skonstruować ankietę dla uczniów? Szerokie omówienie i materiały metodyczne do wykorzystania podczas rady szkoleniowej.

Adresat zajęć: nauczyciele tej samej szkoły lub nauczyciele bibliotekarze z różnych szkół.

Ogólne cele edukacyjne:

– przedstawienie definicji pojęć takich jak: ankieta, kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, badania ankietowe;

– zaprezentowanie zasad i kolejnych etapów tworzenia kwestionariusza ankiety;

– wdrażanie do prawidłowego formułowania pytań ankietowych: zamkniętych, otwartych, półotwartych, filtrujących, kontrolnych, projekcyjnych, pytań z szeregowaniem i metryczkowych;

– kształcenie umiejętności poprawnego konstruowania własnego kwestionariusza ankiety.

Cele szczegółowe: Po zajęciach uczestnik potrafi

– zdefiniować takie pojęcia, jak: ankieta, badania ankietowe, kwestionariusz ankiety;

– wymienić i scharakteryzować typy ankiet;

– zaprezentować podstawowe cechy dobrego kwestionariusza;

– wymienić i omówić niezbędne elementy kwestionariusza ankiety;

– wymienić zasady dotyczące prawidłowego konstruowania kwestionariusza ankiety;

– poprawnie sformułować pytania ankietowe;

– scharakteryzować najczęściej popełniane błędy w konstrukcji kwestionariusza;

– stworzyć kwestionariusz ankiety na użytek własnych badań.

Czas realizacji: cztery godziny dydaktyczne.

Wykaz niezbędnych materiałów:

– foliogramy obrazujące treść wykładu;

– kserokopie przykładowych kwestionariuszy ankiet.

Metody pracy:

– wykład,

– pokaz,

– ćwiczenia,

– dyskusja.

Zalecana literatura:

E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. Warszawa, 2003. ISBN 83-01-14068-2.

A. Gruszczyński: Kwestionariusze w socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych. Katowice, 1999. ISBN 83-226-0888-8.

K. Konarzewski: Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa, cop. 2000. ISBN 83-02-07784-4

M. Łobocki: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków, ISBN 83-88030-87-6.

M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, 1999. ISBN 83-88030-13-2.

Metody badan socjologicznych. Wybór i oprac. S. Nowak. Warszawa, 1965.

T. Pilch, T. Bauman: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, 2001. ISBN 83-88149-69-5.

L. Sołoma: Metody i techniki badan socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn, 1997. ISBN 83-85513-63-9.

J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. 5. Katowice, 1999. ISBN 83-7164-144-3.

W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. Wyd. 5. Warszawa, ISBN 83-02-05683-9.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

  • Temat i cele rady szkoleniowej.
  • Definicje takich pojęć, jak: ankieta, kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu i badanie ankietowe.
  • Różnica między kwestionariuszem ankiety i kwestionariuszem wywiadu.
  • Cechy dobrze skonstruowanego kwestionariusza ankiety.
  • Najczęściej pojawiające się błędy w kwestionariuszach ankiet.
Foliogram nr 1

Definicja ankiety

Ankieta [wg Tadeusza Pilcha] – technika gromadzenia informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji; [wg...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.