Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

Naukowo o emocjach

– scenariusz zajęć z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi internetowych

Naukowo o emocjach – scenariusz zajęć z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi internetowych
Freepik

Czas trwania: 45 minut.

Cele ogólne:

 • rozbudzenie potrzeby czytania książek;
 • dostarczenie uczniom doświadczeń kształtujących właściwe postawy społeczne.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • potrafi identyfikować emocje:
 • zna bohaterów komiksowych;
 • zna związki frazeologiczne dotyczące emocji.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana;
 • pogadanka;
 • dyskusja;

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca grupowa.

Środki dydaktyczne:

 • kreda;
 • tablica;
 • telefony komórkowe lub komputery;
 • rzutnik;
 • ewentualnie zakładki do książek jako nagroda.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Powitanie

Uczniowie siadają w ławkach. Następnie sprawdzamy obecność. Gdy już wszystkie zapisy w dzienniku będą zrobione, pokazujemy uczniom obraz.

Zdjęcie: blende12, Pixabay

Zadajemy uczniom pytanie, jak myślą, patrząc na ten obraz – co będzie tematem zajęć?

Młodzież podaje różne propozycje. Można je spisać na tablicy. Gdy już wyczerpią się pomysły, przedstawiamy temat lekcji: naukowo o emocjach. Będziemy rozmawiać o różnych emocjach, które każdy z nas odczuwa.

Prowadzący wyjaśnia, jak będą wyglądały warsztaty. Uczestnicy będą pracować samodzielnie lub w parach, a podczas zajęć...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 93 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 03/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer