Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Niesamowity kosmos

– pokój zagadek na podstawie Bajek robotów Stanisława Lema

Niesamowity kosmos – pokój zagadek na podstawie Bajek robotów Stanisława Lema
Ilustracja: Beata Żurawska

Bajki robotów Stanisława Lema to jeden z tekstów, które można omówić jako lekturę nieobowiązkową w kl. IV-VI. Niniejszy scenariusz zakłada pracę w kl. VI i wykorzystuje metodę pokoju zagadek (escape roomu).

Tytuł/Temat zajęć:
Niesamowity kosmos! Wstęp do Bajek robotów Stanisława Lema.

Cele zajęć:
Po zajęciach uczeń: 

 • utrwala znajomość wybranych opowiadań Stanisława Lema z Bajek robotów; 
 • potrafi wskazać najważniejsze elementy przeczytanego utworu i bohaterów poszczególnych historii;
 • rozwija wiedzę dotyczącą rodzajów i gatunków literackich, w szczególności powieści fantastycznonaukowej (science-fiction); 
 • doskonali umiejętność argumentowania swojego zdania; 
 • potrafi współpracować w grupie.

Treści z podstawy programowej:
Uczeń:

 • omawia elementy świata przedstawionego; 
 • określa tematykę oraz problematykę utworu;
 • rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania (fantastycznonaukowe); 
 • wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych; 
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio; 
 • określa temat i główną myśl tekstu; 
 • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych; 
 • rozumie pojęcie głoski;
 • uczestniczy w rozmowie na zadany temat; 
 • dokonuje selekcji informacji.

Wiek i grupa uczestników:
uczniowie kl. VI; w przypadku licznych zespołów klasowych najlepiej jest podzielić uczniów na mniejsze (np. czteroosobowe) grupy.

Czas pracy: 45 minut.

Formy pracy: grupowa.

Metoda pracy: pokój zagadek.

Materiały dodatkowe: 

 • wydrukowany list na początek i na koniec lekcji do odczytania uczniom; 
 • kserokopie załączników do scenariusza w liczbie odpowiadającej liczbie grup; 
 • koperty do schowania w nich zadań; ɨ medale w liczbie odpowiadającej liczbie osób w klasie; 
 • dowolne pudełko, w którym zostaną schowane koperty z zadaniami (Nawigator); 
 • skrzynka z kłódką; 
 • telefon z czytnikiem kodów QR i dostępem do internetu (do wyszukania alfabetu Morse’a) – przynajmniej jeden na grupę.

Warunki techniczne:
kilka ławek połączonych tak, aby stworzyć osobne miejsca dla każdej z grup.

Scenariusz najlepiej wykorzystać jako wstęp do pracy z tekstami Lema. Sprawdza on wiedzę uczniów na temat następujących utworów: Trzej elektrycerze, Uranowe uszy, Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła, Król Globares i mędrcy. Wykonanie zadań może stanowić alternatywę dla standardowej kartkówki z lektury.

Przebieg spotkania: 

 1. Faza wprowadzająca

  • Uczniowie zostają zapoznani z listem, który jest jednocześnie instrukcją do całej lekcji. 
  • Po ewentualnym wyjaśnieniu wątpliwości przez nauczyciela następuje podział na grupy. Można pozwolić dzieciom podzielić się samodzielnie – taka współpraca jest...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

12/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 12/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer