Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

„O tym można rozmawiać tylko z królikami…”

Lustro

„O tym można rozmawiać tylko z królikami…” Lustro
Obraz wynegenerowany za pomocą Midjourney

Cele:
Uczestnik:

 • umie z uwagą słuchać opowiadania;
 • potrafi aktywnie włączać się w rozmowę;
 • dokonuje filozoficznych rozważań dotyczących życia;
 • uczestniczy w coachingowej zabawie (metoda lustra);
 • wskazuje mocne strony swojej osobowości.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10-15;
 • wiek uczestników:
 • 10-14 lat;
 • miejsce zajęć: przestronna sala;
 • czas trwania: 2 x 60 minut (z przerwą 15 minut).

Treści przekazywane:

 • poczucie odrębności;
 • potrzeba przynależności i bliskości;
 • mocne strony swojej osobowości;
 • wartość wrażliwości.

Formy pracy:

 • grupowa;
 • indywidualna.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • autorska metoda lustra bazująca na pytaniach wzmacniających z książki Michała Pasterskiego Insight. Droga do mentalnej dojrzałości.

Środki terapeutyczne i materiały:
tekst literacki, kolorowe karteczki, karteczki w kształcie lustra, różnorodne kolorowe fotografie/obrazy.

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Höglund A.: O tym można rozmawiać tylko z królikami, Poznań: Zakamarki, 2018.
 • Pasterski M.: Insight. Droga do mentalnej dojrzałości, Gliwice: Onepress, 2018.

Przebieg zajęć:

 1. Rozpoczęcie zajęć pytaniem:
  • O czym porozmawiałbyś/porozmawiałabyś tylko z królikami lub innymi zwierzętami?
  • Jest taki temat lub tematy, którymi lub którym podzieliłbyś/podzieliłabyś się tylko z nimi?

 2. Prowadzący czyta opowiadanie Anny Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.

 3. Prowadzący zaprasza do coachingowej rozmowy na temat tekstu, przywołuje sytuacje z opowiadania i zadaje pytania. Mówi:

  „Królik czasem śni o bliskości. Uważa, że »bliskość to może coś, co należy odnaleźć w sobie«”.
  • Zdarza ci się czasem myśleć o bliskości?
  • Czym jest dla ciebie to uczucie?

 4. Prowadzący mówi,...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer