Pensja a praca zdalna

Analiza prawnika

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. wprowadzono nauczanie na odległość. To okres w którym nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie (z domu lub wyjątkowo ze szkoły). Bibliotekarze też mogą realizować zadania z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość, chociażby z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub zwykłej poczty elektronicznej. Kto nie będzie tego robił, otrzyma wynagrodzenie okrojone do wynagrodzenia zasadniczego.

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. działalność dydaktyczna, wychowawcza i oświatowa większości placówek została ograniczona. Nauczyciele w tym okresie co do zasady nie pozostają w gotowości do pracy, tylko realizują swoje obowiązki pracownicze poza placówką.

Początkowo nie było podstaw do realizacji materiału dydaktycznego z uczniami, jednak 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie MEN, które wskazuje na obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele, również bibliotekarze, będą zatem nie tylko realizować zadania statutowe w okresie zawieszenia zajęć, lecz...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Typ: Prawo

Autor: Dariusz Skrzyński

Stan prawny: marzec 2020

Polecamy plakaty
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.