Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Poznaj bibliotekę, włącz się w literaturę!

Poznaj bibliotekę, włącz się w literaturę!

Który noblista to napisał?

Scenariusz zajęć zapoznających nowych uczniów szkoły ponadpodstawowej z biblioteką – z wykorzystaniem metod grywalizacji.

Czas trwania: 45 minut.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z biblioteka szkolną;
 • rozwijanie zainteresowań literaturą;
 • przybliżenie sylwetek polskich noblistów literackich;
 • rozbudzenie potrzeby czytania książek.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • wie, czym są biblioteka, wypożyczalnia i czytelnia;
 • zna imiona i nazwiska polskich noblistów;
 • wie, jakie utwory napisali nobliści;
 • opanowuje wiedzę o omawianej literaturze.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • praca z tekstem.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa.

Środki dydaktyczne

 • kreda;
 • tablica;
 • portrety polskich noblistów literackich;
 • tablica korkowa z nazwiskami polskich noblistów literackich;
 • fragmenty twórczości polskich noblistów literackich;
 • książki, z których pochodzą fragmenty.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Powitanie

Prowadzący oprowadza uczniów po bibliotece, pokazuje księgozbiór i tłumaczy, gdzie i jak szukać różnych tytułów. Następnie cała klasa przechodzi do czytelni. Każdy z uczniów otrzymuje kilka karteczek oraz długopis. Zadaniem młodzieży jest napisać, jakie zasady powinny według nich panować w bibliotece. Po wykonanym zadaniu uczniowie przypinają odpowiedzi na tablice korkową i wspólnie z prowadzącym omawiają zasady zachowywania się w bibliotece.

Uczniowie dostają formularz, na którym zamieszczono pytania dotyczące biblioteki, np. „Ile książek można wypożyczyć?”, „Jak długo...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Galeria zdjęć