Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Poznajemy wielkich naukowców

Być jak Mikołaj Kopernik

Poznajemy wielkich naukowców Być jak Mikołaj Kopernik
Ilustracja: Lukrecja Kot

Gotowy scenariusz zajęć o wybitnym astronomie dla pierwszych klas szkoły podstawowej. Do wykorzystania wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych: puzzle, wycinanki, gra planszowa, krótkie filmy.

Czas: 45 minut
Treści z podstawy programowej:
 • udział uczniów w zajęciach, na których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej,
 • budowanie podstaw myślenia naukowego,
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy rozwoju umiejętności,
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
 • nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne,
 • nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.
Cele zajęć:
po zajęciach uczeń:
 • zna sylwetkę Mikołaja Kopernika i potrafi wyjaśnić, na czym polegało jego odkrycie,
 • rozumie i definiuje pojęcia astronom, astrolog, astronauta, orbita,
 • potrafi wymienić osiem planet Układu Słonecznego,
 • wymienia znane miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem,
 • jest zmotywowany do robienia eksperymentów naukowych oraz odwiedzenia miejsc związanych z nazwiskiem Mikołaja Kopernika w swoim mieście,
 • współpracuje w grupie.
Pomoce dydaktyczne:
 • portret Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu do ułożenia jako puzzle (źródło: Wikipedia),
 • 28 papierowych gwiazdek, osiem opisanych nazwami planet Układu Słonecznego i jedna gwiazdka „Słońce”,
 • plansza do gry „Ścieżka Kopernika”,
 • fragment znanego utworu Wandy Chotomskiej Dzieci pana Astronoma („Co Kopernik robił? Wiecie? / – On coś odkrył pierwszy w świecie... / – Mnie obiło się o uszy, / że Kopernik Ziemię ruszył...” itd.).

Filmy:

 • Mikołaj Kopernik [online], [dostęp 14 marca 2018]. Dostępny w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=eEEMlzONjtM) – czas 1 min,
 • Piosenka edukacyjna dla dzieci. Planety-Układ Słoneczny [online], [dostęp 14 marca 2018]. Dostępny w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=KbuDjinr-c0) – czas 1.03 min,
 • Centrum Nauki Kopernik – podróże w nieznane [online], [dostęp 14 marca 2018]. Dostępny w internecie: https://youtube.com/watch?v=mg_pMAmJwkQ&t=23s – czas 6 min.

Przebieg zajęć:

 • Powitanie uczniów i odczytanie utworu Wandy Chotomskiej.
  O kim będziemy mówić na dzisiejszych zajęciach? Kto z was interesuje się kosmosem i gwiazdami?
 • Przedstawienie sylwetki uczonego, jego związków z Toruniem i Polską. Prezentacja filmu Mikołaj Kopernik. Krótkie wyjaśnienie istoty jego odkrycia („wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”).
 • Wskazanie na wyrazy homonimiczne. Mikołaj Kopernik był astronomem, zajmował się astronomią. Jest to dziedzina nauki, zajmują się nią naukowcy.
  Astronomia jest nauką przyrodniczą zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Do pobrania