Dostęp do portalu bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Selekcja i ubytkowanie

Ostatni etap pracy z podręcznikami: selekcja i ubytkowanie. W rozdziale: zmiany w 2019/2020 r., odpisy nieaktualnych podręczników, skontrum a podręczniki, protokoły selekcji. Czy dyrekcja może się nie zgodzić na odpisy nieaktualnych podręczników? Czy można odpisać podręczniki już nieaktualne bez zgody dyrekcji?

Podręczniki w bibliotekach to tysiące egzemplarzy w ciągłym obrocie: kupowane, dokupowane, wypożyczane, wymieniane, odbierane od czytelników, odpisywane. Stąd nieco inaczej należy postępować z ich odpisami niż z innymi zbiorami. Oto podstawowe zasady wyjaśniające, jak prawidłowo wycofać je z obiegu.
Zmiany w 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20 w bibliotekach pozostają wyłącznie podręczniki pochodzące z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. W czerwcu 2019 r. kończą swoją edukacyjną drogę wszystkie podręczniki wysyłane do szkół przez MEN. Były one używane już tylko w klasie III do końca tego roku szkolnego 2018/19. Po zakończeniu roku 2018/19 do ubytkowania przeznaczone są też podręczniki z klas VI. Od września 2019 r. uczniowie klas III i VI muszą otrzymać nowe komplety podręczników.

W procedurze odpisywania nieaktualnych podręczników obowiązuje...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 50 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2019

...lub zamów dodatek Podręczniki w bibliotece 06/2019

W cenie 15,00 zł

Zamów numer