Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Skąd pochodzą ten cytat i postać literacka?

– konkurs biblioteczny

Przykład prostego do zorganizowania (np. w czasie zastępstwa) konkursu na temat lektur obowiązkowych.

Cele konkursu:

 • zachęcanie uczniów do samokształcenia;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • zwrócenie uwagi na mądrość zawartą w lekturach;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno literatury;
 • utrwalanie nawyku zapamiętywania cytatów;
 • rozbudzenie w uczniach potrzeby czytania utworów literackich polecanych przez nauczycieli;
 • powtórzenie ważnych cytatów i charakterystyki głównych bohaterów lektur;
 • wdrażanie do systematycznej, samodzielnej pracy.

Miejsce konkursu: biblioteka szkolna lub sala lekcyjna.

Czas trwania konkursu: 45 minut.

Zadania konkursowe:

Zadanie 1.

Podaj tytuły oraz autorów utworów literackich, z których pochodzą podane cytaty.

 1. Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,
  Zyszczy nam, spuści nam.
  Kiryjelejzon.
  Twego dziela krzciciela, Bożycze,
  Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
  Słysz modlitwę, jąż nosimy,
  A dać raczy, jegoż prosimy,
  A na świecie zbożny pobyt,
  Po żywocie rajski przebyt.

 2. Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?
  W którą stronę, w którąś się krainę udała?
  Czyś ty nad wszytki nieba wysoko wniesiona
  I tam w liczbę aniołków małych policzona?
  Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe
  Wyspy zaprowadzona? Czy cię...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer