Wyobraźnia w ruch

– warsztaty literacko-plastyczne

Przypadający 15 września Międzynarodowy Dzień Kropki jest świetnym pretekstem do artystycznego wyżycia się – jest to bowiem święto kreatywności, odkrywania talentów, pobudzania wyobraźni. Prezentowany scenariusz umożliwia rozwijanie ukrytego potencjału, stwarza możliwość twórczej i dobrej zabawy. Można go również wykorzystać bez specjalnej okazji, np. na zajęciach plastyki.

Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne.

Liczba i wiek uczestników: uczniowie jednej kl. IV.

Miejsce zajęć: sala lekcyjna.

Cele:

 •  rozwój wyobraźni
 •  twórczej wrażliwości;
 •  odkrywanie talentów;
 •  promowanie wartościowej literatury.

Metody pracy:

 •  głośne czytanie;
 • prezentacja multimedialna;
 •  techniki plastyczne.

Formy pracy:

 •  zbiorowa;
 •  indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 •  książka Agnieszki Frączyk Banialuki do zabawy
  i nauki;
 • rzutnik;
 • białe T-shirty;
 •  kawałki białego płótna o wymiarach np. 1 x 1 m;
 •  specjalistyczne bloki do akwareli;
 • duże kartki bloku technicznego;
 • arkusze szarego papieru;
 • tektura;
 •  wycinanki;
 •  pastele, kredki i sztyfty do tkanin;
 •  akwarele, pisaki i kredki;
 •  kleje, nożyczki.

(Wybór i liczba środków zależą od możliwości finansowych podmiotu organizującego zajęcia).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Po powitaniu nauczyciel przedstawia uczniom kolejność działania. Informuje, że ich zadaniem będziewykonanie pracy plastycznej doj ednego, dowolnie wybranego przez nich wiersza z puli tych, które za chwilę usłyszą. Praca może powstać z użyciem dowolnych materiałów w wybranej technice.

Prowadzący czyta wiersze, jednocześnie wyświetlając na ekranie krótkie wyjaśnienia znaczenia wyrazów użytych w tytule poszczególnych utworów. Po ich wysłuchaniu dzieci przystępują do wyborumateriałów i realizacji pomysłów. Mogą wykonać prace na dowolnym rodzaju papieru, na tkaninie w formie makatki bądź też stworzyć obraz...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 4 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Więcej

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

09/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 09/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer