Zamawianie podręczników

Dla dobra uczniów i efektywności realizacji procesu dydaktycznego zamawianiem podręczników na nowy rok szkolny powinien zajmować się działający z polecenia dyrektora szkoły zespól złożony z nauczycieli przedmiotów. To oni najlepiej znają potrzeby nauczania oraz istniejące na rynku podręczniki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAMAWIANIE PODRĘCZNIKÓW

O tym, jakie podręczniki lub inne materiały edukacyjne znajdą się w szkolnym zestawie, decyduje dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli  uczących poszczególnych przedmiotów. Dyrektor szkoły ustala taki zestaw po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
Źródło: MEiN

Artykuł 22aj ustawy o systemie oświaty mówi: „Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Do pobrania