Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Zamawianie podręczników

Dla dobra uczniów i efektywności realizacji procesu dydaktycznego zamawianiem podręczników na nowy rok szkolny powinien zajmować się działający z polecenia dyrektora szkoły zespól złożony z nauczycieli przedmiotów. To oni najlepiej znają potrzeby nauczania oraz istniejące na rynku podręczniki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAMAWIANIE PODRĘCZNIKÓW

O tym, jakie podręczniki lub inne materiały edukacyjne znajdą się w szkolnym zestawie, decyduje dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli  uczących poszczególnych przedmiotów. Dyrektor szkoły ustala taki zestaw po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
Źródło: MEiN

Artykuł 22aj ustawy o systemie oświaty mówi: „Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Do pobrania