Dostęp do portalu bez inflacji, od 143 zł. Sprawdź.

Zamawianie

Obszerne omówienie kwestii zamawiania podręczników: rodzaje podręczników, procedura, podręczniki uzupełniające, sytuacje szczególne.

Zamawianie podręczników na nowy rok szkolny to często napięty okres w bibliotece szkolnej. Niesłusznie - większość związanych z tym działań leży w gestii dyrekcji szkoły. Warto je dobrze poznać, aby dobrze zdawać sobie sprawę z zakresu swoich obowiązków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

Zamawianiem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły powinien się zajmować dyrektor placówki. To dyrektor ma wiedzę o liczbie uczniów w poszczególnych rocznikach, o zasadach zamówień, obrotu podręcznikami i o przepisach prawa oświatowego w każdym zakresie, w tym podręczników.

O roli dyrektora w zamawianiu podręczników pisze na swojej stronie MEN:

O tym, jakie podręczniki lub inne materiały edukacyjne znajdą się w szkolnym zestawie, decyduje dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Dyrektor szkoły ustala taki zestaw...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 143 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2019

...lub zamów dodatek Podręczniki w bibliotece 06/2019

W cenie 15,00 zł

Zamów numer