Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

COVID 19: Nauczyciel na kwarantannie

i
Stan prawny na listopad 2020. Artykuł może być w części lub w całości nieaktualny.

Coraz częściej nauczyciele są kierowani na kwarantannę w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Nałożenie na nauczyciela takiego obowiązku nie oznacza braku możliwości świadczenia pracy. Sprawdź, kiedy i czy nauczyciel może prowadzić lekcje online, jakie wynagrodzenie wypłacać za czas kwarantanny i jak dokumentować nieobecność.

Gdzie szukać przepisów?

W Polsce problematykę przeciwdziałania chorobom zakaźnym (również COVID-19) reguluje ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Jednym z podstawowych instrumentów ustawowych w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19 jest instytucja kwarantanny. Osoby przebywające na terytorium RP są zobowiązane na zasadach określonych w przedmiotowej ustawie do poddawania się m.in. kwarantannie (art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące kwarantanny związanych z COVID-19 zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r....

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.