Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Zastępstwa – komentarze prawnika

Dyrektor nie ma pełnej dowolności w dysponowaniu czasem pracy nauczyciela

Zgodnie z art. 35 ust 2a Karty Nauczyciela przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (pensum), której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

Zastępstwa są możliwe po zrealizowaniu pensum. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli ma na celu zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole w czasie trwania zajęć lekcyjnych,...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer