Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Powrót uczniów do bibliotek - zalecenia i praktyka

Nie wiadomo, kiedy i na jakich zasadach będzie następowało tzw. odmrażanie szkół. Nie wiadomo, czy będą szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy bibliotek szkolnych. Wiadomo, że nauczyciele bibliotekarze będą musieli zadbać o bezpieczeństwo – uczniów i swoje.

Dużo niewiadomych

W połowie marca w związku z epidemią koronawirusa władze zarządziły zawieszenie działalności wszystkich szkół. Większość nauczycieli bibliotekarzy rozpoczęła pracę zdalną, niektórzy otrzymali polecenie przychodzenia do pracy i wykonywania zadań administracyjno-technicznych. W momencie pisania tego artykułu nie ma jeszcze informacji, kiedy rząd ogłosi dalsze łagodzenie restrykcji izolacji i powrót uczniów do szkół.

Nie wiadomo także, na jakich zasadach będzie się to odbywało. Nie ulega wątpliwości, że wraz z decyzją o stopniowym odmrażaniu zostaną wyznaczone zasady bezpieczeństwa pracy...

Do pobrania