Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.

Zasady, terminy, kryteria, dokumenty, przepisy przejściowe

Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli  od 1 września 2022 r. Zasady, terminy, kryteria, dokumenty, przepisy przejściowe
Zdjęcie: Freepik

Poradnik na temat awansu zawodowego, uwzględniający specyfikę pracy nauczycieli bibliotekarzy.

System awansu zawodowego od 1 września 2022 r.

System awansu zawodowego przed 1 września 2022 r.

Awans nauczyciela początkującego na stopień nauczyciela mianowanego – terminy

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany ustawy – Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730) wprowadziła nowy system awansu zawodowego nauczycieli. Od tego momentu nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie nie ma stopnia awansu zawodowego i jest nauczycielem początkującym odbywającym przygotowanie do zawodu, jeśli jest zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu i ma pełne kwalifikacje.

Długość okresu przygotowania do...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer