Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Jak pracować zdalnie? Cz. 3. Kursy e-learningowe bibliotek pedagogicznych

Kursy i szkolenia na czas pracy zdalnej

Trzecią część naszego poradnika dotyczącego pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza poświęcamy kursom e-learningowym oferowanym przez biblioteki pedagogiczne.

Przypomnijmy, że nauczyciel bibliotekarz, który nie podejmie pracy zdalnej, otrzyma jedynie wynagrodzenie zasadnicze. Formę pracy zdalnej należy skonsultować z dyrektorem i nie oznacza ona automatycznie konieczności prowadzenia zajęć online. Może być to np. samokształcenie za pomocą opisanych poniżej kursów. Szczegółowe kwestie formalne omówił tutaj nasz prawnik.

Jednocześnie zapraszamy do poprzednich części naszego poradnika:

Przypominamy także, że tutaj znajduje się baza ponad 100 narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do wykorzystania w edukacji wraz z opisami i ocenami użytkowników.

Biblioteki pedagogiczne szkolą online

Biblioteki pedagogiczne, wspierając nauczycieli bibliotekarzy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, poszerzają z dużym powodzeniem własną ofertę szkoleniową, proponując nowoczesną formę kształcenia on-line. Nauczanie na odległość to możliwość ukończenia kursów i szkoleń, dostosowując czas i miejsce nauki do indywidualnych potrzeb.

Platforma Moodle

Kursy e-learningowe realizowane przez biblioteki pedagogiczne na platformie Moodle są dostępne bezpłatnie dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności. Dostęp do szkoleń uzyskuje się po utworzeniu konta na platformie, samodzielnym zapisaniu się na kurs bądź po otrzymaniu klucza dostępu od prowadzącego. W zależności od wymagań i regulaminu poszczególnych bibliotek, po zaliczeniu zadań czy testów, uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatne potwierdzenie ich ukończenia.

Polecamy nauczycielom bibliotekarzom platformy e-learningowe Moodle bibliotek pedagogicznych, wspierających szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym również w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Kursy e-learningowe Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, realizowane na platformie Moodle mają układ tematyczny, co sprawia, że uczestnicy mogą wielokrotnie powracać do zamieszczonych plików tekstowych i materiałów szkoleniowych. W stałej ofercie biblioteki znajdują się m.in. kursy z zakresu organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, gromadzenia, ewidencji, opracowania czy selekcji zbiorów jak również kursy z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (m.in. Canva, Biteable, EdPuzzle, Lino, Tagxedo), adresowane do nauczycieli, bibliotekarzy, studentów. Uczniowie mogą skorzystać ze szkoleń poświęconych doradztwu zawodowemu, poszerzyć wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Zaprasza na stronę Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji, oferując bardzo bogatą ofertę szkoleniową, wiele ciekawych narzędzi wspomagających pracę nauczycieli w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Biblioteka systematycznie ogłasza zapisy na kursy e-learningowe poświęcone m.in. tworzeniu i udostępnianiu elektronicznych książeczek, komiksów, elektronicznych plakatów, prezentacji online, krzyżówek czy dokumentów dźwiękowych. Zachęcamy nauczycieli do śledzenia oferty regularnie ogłaszanych terminów kursów online w Bibliotecznym Centrum Zdalnej Edukacji.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Oferuje ciekawe kursy on-line z zakresu obsługi wybranych narzędzi TIK (m.in. ToonyTool, JigsawPlanet, Photo Editor, Voki, Quizizz), przydatnych w pracy pedagogicznej oraz działaniach na rzecz promocji szkół i bibliotek. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, po założeniu konta na platformie edukacyjnej bytomskiej filii PBW w Katowicach mogą samodzielnie zapisać się na często ogłaszane, wybrane przez siebie kursy. Ich pełen wykaz znajduje się na stronie https://bytom.pbw.katowice.pl/moodle/.

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Platforma Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie proponuje w stałym dostępie bezpłatne kursy e-learningowe dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności, szczególnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Kursy poświęcone są m.in. interaktywnym materiałom dydaktycznym, prezentacjom multimedialnym (Kizoa, Sway), komiksom i książeczkom elektronicznym w programach Toon Doo i StoryBoard That, tworzeniom awatarów w programie Voki.

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

Platforma e-learningowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu zawiera w stałej ofercie kursy z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (m.in. Animoto, Pearltrees, ToonDoo, Padlet, Prezi), adresowane do nauczycieli i bibliotekarzy. Skorzystanie z nich wymaga wcześniejszego utworzenia konta w serwisie oraz podania jednorazowego klucza dostępu do kursu. Zapraszamy nauczycieli na stronę: https://bp-radom.moodle.org.pl/.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do korzystania z polecanych platform szkoleniowych w celu realizacji doskonalenia zawodowego, zdobycia bądź poszerzenia i utrwalenia wiedzy.

Bożena Lewandowska
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Zapraszamy do komentowania i oceniania powyższych kursów i szkoleń oraz polecania kolejnych.