Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Aktualizacja: Biblioteki szkolne w pandemii

– wytyczne, szablony, pomysły

Od kilku tygodni obserwujemy systematyczny wzrost zakażeń koronawirusem i obawy o utrzymanie nauki stacjonarnej. Niektóre klasy w różnych typach szkół przechodzą na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Na wypadek takiej konieczności prezentujemy przydatne w okresie pandemicznych obostrzeń materiały i obowiązujące zasady, które będziemy aktualizować.

Wytyczne epidemiczne

Przed rozpoczęciem roku szkolnego pisaliśmy o najważniejszych wytycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek szkolnych od września 2021. W wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. znalazły się:

 • maseczki w przestrzeniach wspólnych – jeśli nie można zachować dystansu 1,5 m,
 • 2-dniowa kwarantanna książek w bibliotekach
 • dystans, dezynfekcja, wietrzenie

Najwięcej kontrowersji wzbudziło pozostawione zalecenie kwarantanny książek - w połowie czerwca 2021 Biblioteka Narodowa zniosła bowiem rekomendację kwarantanny książek w bibliotekach z powodu „niewielkiej transmisji koronawirusa przez powierzchnię” .

Szkolna praktyka

W połowie września zapytaliśmy bibliotekarzy na Facebooku, czy stosują kwarantannę oraz czy mają ją ujętą w bibliotecznych regulaminach. Zdecydowana większość komentarzy jednoznacznie wskazywała na to, że 2-dniowa kwarantanna weszła do bibliotecznej codzienności.

Zestaw przydatnych wzorów i szablonów, w tym:

 • regulamin biblioteki szkolnej na czas epidemii Covid-19
 • plakat Bezpieczeństwo w bibliotece
 • 9 zasad bezpieczeństwa dla uczniów
 • instrukcje BHP

można znaleźć tutaj i w załącznikach.

Działalność kulturalna (wciąż) pod znakiem zapytania

Wydaje się, że społeczności szkolne przyzwyczaiły się do covidowych ograniczeń - wrześniowe relacje z akcji takich jak np. Narodowe Czytanie pokazują, że w tym roku organizatorzy często sięgali po apele oraz spotkania plenerowe. 

Przygotowując się do publikacji sierpniowego numeru, pisaliśmy o niepewności i obawach towarzyszącym rozpoczynającemu się rokowi szkolnemu. Wciąż nie wiadomo, jak długo bibliotekarze będą mogli skupić się na faktycznym odbudowywaniu relacji uczniowskich oraz tworzeniu biblioteczno-szkolnej wspólnoty.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rozstrzygnięcia w takich kwestiach zapadają nagle, bez przeprowadzania głębszych analiz. 

Na ten moment dyrekcje szkół kładą nacisk na reżim sanitarny, a nauczyciele przedmiotowi aktualizują konta na platformach Google czy Teams.

Jak bibliotekarz może wykorzystać doświadczenia z nauki zdalnej w pracy (jeszcze) stacjonarnej?

Podczas nauki zdanej bibliotekarze szkolni na ogół tworzyli biblioteczne grupy na wspomnianych platformach.

 • Warto zerknąć na biblioteczne konto, na którym pracowaliśmy w okresie nauki zdalnej - część znajdujących się tam materiałów warto zarchiwizować, a część wykorzystać w codziennej pracy w trybie stacjonarnym (np. na zastępstwach);
 • warto pracując w trybie stacjonarnym, opowiedzieć uczniom o zasobach, które mogą oni znaleźć na koncie biblioteki;

  Artykuł poświęcone korzyściom i sposobom pracy bibliotekarza w MS Teams można znaleźć tu. O tym, jak od strony technicznej obsługiwać tę platformę, pisał Michał Luberda w artykule Doświadczenia z pracy z platformą Microsoft Teams
 • warto także przeszkolić uczniów z korzystania z bibliotecznych katalogów - wiele bibliotek właśnie w trakcie nauki zdalnej kończyło komputeryzację zbiorów. Jeśli uczniowie będą wiedzieli, w jaki sposób korzystać z internetowego katalogu biblioteki, wzrośnie prawdopodobieństwo, że w trakcie ewentualnej nauki zdalnej zamówią w ten sposób książki;
 • zaproponować zakup książek o tematyce edukacji zdrowotnej na podstawie dobrej literatury można przeprowadzić rzeczową i ciekawą rozmową z uczniami na temat epidemii;
 • można również pokusić się o przygotowanie przedstawienia poruszającego temat epidemii czy przymusowej izolacji, wywołanej nauką zdalną - propozycję takiego przedstawienia, pisanego z przymrużeniem oka można znaleźć tu.

O tym, jak biblioteki radziły sobie we wcześniejszych falach pandemii, o przykładach dobrych praktyk oraz o problemach bibliotek w tym okresie, można przeczytać tu:

Po rozpoczęciu nauki zdalnej przygotowaliśmy 15 części poradnika Jak pracować zdalnie?

Inspiracje i setki pomysłów na pracę zdalną z uczniami w różnym wieku można znaleźć tu:

Do pobrania